Felles bilder fra utstilling i Sndbekkstua, 2 er solgt